aktualności   ankieta   informacje   autorzy projektu


AKTUALNOŚCI

27 sierpnia 2015 r. Rada Gminy Ruda-Huta podjęła Uchwałę Nr XI/56/2015 w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Ruda-Huta.

Uchwała Nr XI/56/2015
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Ruda-Huta
_____________________________________________________________________________

Gmina Ruda-Huta rozpoczęła pracę nad przygotowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej, który jest strategicznym dokumentem, warunkującym ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na zadania związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną.

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” samorząd gminy Ruda-Huta złożył wniosek o dofinansowanie przygotowania niniejszego opracowania i uzyskał bezzwrotną dotację w wysokości 85% kosztów realizacji projektu (53 320,50zł). Podczas procedury wyboru najkorzystniejszej oferty wyłoniono wykonawcę Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ruda-Huta - firmę EuroCompass Sp. z.o.o. z siedzibą w Lublinie.