aktualności   ankieta   informacje   autorzy projektu


ANKIETA


W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ruda-Huta” zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie niezbędnych, podstawowych informacji dotyczących charakterystyki energetycznej zarządzanych przez Państwa budynków mieszkalnych. Państwa wiedza i zasób danych pozwolą na profesjonalne przygotowanie strategii będącej podstawowym narzędziem pionierskich działań proekologicznych oraz zwiększą szanse pozyskania zewnętrznych środków finansowania na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.).

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie Ankiety dla Mieszkańców lub Ankiety dla Przedsiębiorców.

Informacja dla właścicieli gospodarstw rolnych: Jeśli reprezentują Państwo gospodarstwo rolne, uprzejmie proszę o jednoczesne uzupełnienie Ankiety dla gospodarstw rolnych.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiet do dnia 31 marca 2015 r.


Ankieta dla Mieszkańców: http://goo.gl/forms/UqR9XWbZXe

Ankieta dla Przedsiębiorców: http://goo.gl/forms/tgJAIGKk3r

Ankieta dla gospodarstw rolnych: http://goo.gl/forms/ZESi6KdC9n